Handle hos Creative Technology (CT) Norway AS

CT har som mål å gi den beste servicen til alle våre kunder. Vi har utarbeidet følgende informasjonsside som vil gi deg den informasjonen du trenger før du handler i vår nettbutikk.


Innlogg i vår nettbutikk

Er din bedrift ikke registrert hos oss fra før, kan du gjøre det ved å klikke her.

Dette er en B2B nettbutikk og derfor må du ha et organisasjonsnummer for å registrere deg som kunde.

Er din bedrift allerede registrert som kunde hos oss, men mangler brukernavn og passord for å handle i nettbutikken?

Send oss en epost på webshop@ct-group.com.

Bestilling

Hos CT kan du bestille direkte fra vår nettbutikk, men også handle pr telefon og epost. Vi har ikke minimumsbeløp ved bestilling, men fakturakunder vil kunne få småordregebyr pålydende 50,- ved ordre under 1000,- eks mva. Vi reserverer oss mot å være utsolgt og forbeholder oss retten til løpende å gjøre produktendringer og forbedringer. Skulle noen av varene du har bestilt være utsolgt, legger vi kanskje ved en likeverdig erstatningsvare i stedet. Dette vil vi informere om i ordrebekreftelsen vi sender deg pr epost.

Betaling

I CT Webshop kan du betale med Visa og Master Card.
CT bruker Nets, og i vår nettbutikk kan du betale med Visa og Mastercard. Opplysningene du vil måtte legge inn selv, vil kunne variere fra person til person, eller fra kjøp til kjøp. Hvis du betaler med VISA eller Mastercard, brukes Bank-ID for verifisering. Creative Technology Norway AS lagrer aldri dine kortdetaljer.

Transportalternativer, fraktkostnader og sporing

CT webshop håndterer levering til norske adresser. Vi sender ut sporingslink til kontaktperson på ordren så snart pakken er sendt fra vårt lager.

Bedriftspakke

Fraktkostnad bedriftspakke er 365,- eks mva. Maksvekt 35 kg pr kolli. Blir totalvekten på din ordre for høy, forsvinner fraktalternativet, og du må velge Schenker frakt, som blir etterfakturert.
Levering skjer med Bring og normal leveringstid er 2–7 arbeidsdager.
Husk å registrere din bestilling slik at Bring oppfatter deg som en bedrift. Mottaker må ha et firmanavn, og leveringsadressen må være en gateadresse. Bedriftspakker leveres ikke til postbokser eller, til privatpersoners adresser.

Best Rute ( Raskest frakt i Oslo-Omegn)

Fraktkostnad Best Rute under 30kg- Budbil neste dag - Oslo og omegn 350,- eks mva
Best rute leverer neste dag mellom 9-16:00. Det forutsettes en leveringsadresse som er bemannet 9-16:00. Ordrefrist for Best Rute er kl 11:00 dagen før, men avhenger av vår ordre mengde.

Servicepakke til privatadresser

Fraktkostnad servicepakke er 350,- eks mva. Maksvekt 30 kg pr kolli. Blir totalvekten på din ordre for høy, forsvinner fraktalternativet, og du må velge Schenker frakt, som blir etterfakturert.
Levering gjøres med Bring og leveres til ditt nærmeste postkontor/post i butikk. Normalt leveres din pakke til ditt utleveringssted innen 2–7 arbeidsdager avhengig hvor i landet pakken sendes til.
Under høysesong kan leveringstiden bli noe lengre pga stor pågang.

Bedriftspakke over natt

Fraktkostnad bedriftspakke over natt er 740,- eks mva. Maksvekt 30 kg pr kolli. Blir totalvekten på din ordre for høy, forsvinner fraktalternativet, og du må velge Schenker frakt, som blir etterfakturert. Denne frakten går ikke over natt.
Levering skjer med Bring neste arbeidsdag. Bestilling må registreres innen kl 11.00 dagen før for å få tilsendt til neste dag.
Husk å registrere din bestilling slik at Bring oppfatter deg som en bedrift. Mottakeren må ha et firmanavn, og leveringsadressen må være en gateadresse. Bedriftspakke over natt leveres ikke til postbokser, eller til privatpersoners adresser.

Hentes

Creative Technology Norway AS, Salgslager. Åpningstider: 08:30-15:30
Tverrveien 4
1540 Vestby

Schenker

Vi bruker Schenker som transportør på paller og større sendinger. Schenker frakt kostnad blir lagt på når pakken er ferdig pakket. Frakt kostnad varierer ut ifra vekt, volum og hvor i landet ordren skal sendes til. Schenker frakt ved kortbetaling i nettbutikk blir etter fakturert.

Priser

Prisene som vises når man er logget inn i nettbutikken, er din pris inkludert din rabatt, eks MVA. Når du ikke er logget inn, vises kun veiledende priser eks MVA. Vi reserverer oss for prisfeil og prisendringer, unormalt store valutasvingninger, eller nye innkjøpspriser. Ved åpenbart feil i priser, forbeholder CT seg retten til å annullere ordren.

Bedriftsfaktura

Som bedriftskunde kan du søke om fakturakonto hos oss. Kredittvurdering vil bli foretatt og du/ditt firma vil få tilbakemelding om innvilget kreditt. Offentlige etater automatisk blir godkjent med kreditt. Etter å ha blitt godkjent mottar dere en bekreftelse per e-post, og dere kan handle i nettbutikken mot faktura ved å logge inn i nettbutikken, eller pr telefon til vår salgsavdeling. Standard betalingsbetingelser er 15 dager, offentlige etater 30 dagers betalingsfrist. Faktura sendes i EHF-format eller per e-post i PDF. Dersom fakturaen ikke betales innen forfall sendes det ut en betalingspåminnelse, og om heller ikke denne betales, går fakturaen til inkasso. Selv om man har fakturakonto hos CT kan du gjerne velge og gjennomføre betaling med kredittkort.

Kansellering av ordre

Kontakt webshop@ct-group.com om du ønsker å kansellere en ordre. Om ordren ikke er sendt fra vårt lager, klarer vi å kansellere ordren. Ta kontakt så snart som mulig dersom du ønsker å kansellere ordren din.
Kan jeg endre leveringsmåte?
Det er ikke mulig å endre leveringsmåte, så da må eventuelt ordren kanselleres, og ny ordre registreres.

Tilbakebetaling til bedriftskunder som returnerer varer

Tilbakebetaling ved retur direkte til vårt lager må skje umiddelbart dersom returen er avtalt og godkjent av oss. Ved betaling mot faktura sender vi en kreditnota på varens fakturaverdi minus 10% returgebyr. Fraktkostnad blir ikke kreditert. Ved godkjent retur sender vi kreditnotaen innen 14 dager etter at returen er mottatt og kontrollert av oss.

Salgssbetingelser

Innledning

Disse betingelsene gjelder bare dersom intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter alle tidligere publiserte salgsbetingelser.

Prisberegning

Alle priser er basert på selgers leverandørpriser, samt valutakurser, tollsatser og avgifter som gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse. Det tas forbehold om eventuelle justeringer av prisene basert på leverandørpris, valutakurs, toll eller avgifter som gjelder på det tidspunkt selger utreder beløpet. Slik justering skal dog ikke foretas etter at kjøpers betaling foreligger. Små valutaendringer medfører ingen prisjustering. Ved bestillinger som beløper seg til under kr 1000,- ekskl. mva. beregnes et ekspedisjonsgebyr på kr 50,-. Eneste unntak er restordre og reservedeler. Alle varer leveres ex works Bright sitt lager i Vestby, og evt. fraktkostnader tilkommer med mindre annet er avtalt.

Tilbud

Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning, ellers 30 dager. Bindende kjøpsavtale er inngått når selger bekrefter kjøpers bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgers skriftlige samtykke

Levering

Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger gitt av selgers leverandør, og selger forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering gir ikke alene kjøper rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning. Hvis kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Selger kan da kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Der hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøpers regning og risiko

Assuranse

All forsendelse foregår for kjøpers regning og risiko. På skriftlig anmodning kan selger besørge forsendelsen assurert for kjøpers regning.

Salgspant

Selger har pant i den solgte gjenstand (iht. lov om salgspant) som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøper må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold. Det samme gjelder ved utlån og utleie av utstyr.

Betalingsbetingelser

Leveranser skjer mot kontant betaling. For kunder med opplagt konto skal betalingen finne sted (netto) innen 15 dager etter fakturadato. Kontantrabatt innrømmes ikke. Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente med for tiden 0,05% pr. dag. Reklamasjon gir ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen.

Reklamasjon

Ved mottagelsen må kjøper kontrollere varen, og reklamere eventuelle feil og mangler innen 8 dager. Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, skal skje skriftlig straks mangelen konstateres.

Garanti

Kjøpers reklamasjonsrett omfatter kun skader som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter leveringsdato. Selger forplikter seg til å foreta reparasjon og utskiftning av defekte deler på utstyr som faller inn under reklamasjonsretten, uten materialkostnader for kjøper. I den forbindelse skal transport og reisekostnader dekkes av kjøper. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i utstyret uten selgers samtykke, hvis skade oppstår som en følge av ukyndig eller feil behandling, mangelfullt vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Deler som pakninger, slanger, lamper, enkelte elektroniske komponenter som triacer, vifter o.l. betraktes som slitedeler, og er helt eller delvis unntatt fra garanti.

Ansvar

Selger forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner (se også punkt REKLAMASJON). I motsatt tilfelle skal selger gis en rimelig frist for å sette utstyret i foreskreven stand. Selger fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, dersom selger ikke har vist grov uaktsomhet.

Retur

Retur av kjøpt utstyr kan bare foretas med selgers samtykke, og skjer for kjøpers regning og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 90% av salgsverdi for standard lagervare i uåpnet forpakning eller ubrukt stand, eller lavere sats etter selgers vurdering ved åpnet forpakning eller brukt utstyr.

Copyright © 2022 CT Norway AS