Personvernerklæring

I Bright Norway AS er vi forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt.
Denne personvern erklæringen forklarer og beskriver når og hvorfor vi samler inn personlig informasjon, hvordan vi bruker den, betingelsene for at vi kan overlate den til andre og hvordan vi sikrer den. Vi kan endre denne personvern erklæringen fra tid til annen. Kontroller denne siden for å være sikker på at du aksepterer eventuelle endringer. Ved å besøke våre nettsider godtar du å være bundet av våre vilkår.


Hvordan samler vi informasjon fra deg?

Vi får informasjon om deg når du kontakter oss via telefon, via e-post, besøker våre nettsider eller når du registrerer deg for å motta et av våre nyhetsbrev (ett nyhetsbrev for Finland, Sverige og Norge).

Hvordan bruker vi informasjonen din?

Vi kan bruke informasjonen din til å:

  • utføre våre forpliktelser som følge av eventuelle kontrakter inngått mellom deg og CT.
  • behandle bestillinger og forespørsler om tilbud du har sendt oss
  • gi deg annen informasjon du har bedt om
  • Informere deg om endringer i tjenestene våre
  • be om dine synspunkter eller kommentarer på tjenestene vi tilbyr
  • informere om aktiviteter og kampanjer vedr. varer og tjenester fra tilknyttede selskaper
  • behandle jobbsøknader
Hvem får tilgang til dine opplysninger?

Vi vil ikke selge eller leie ut informasjonen din til tredjepart.
Vi deler ikke informasjonen din med tredjeparter for markedsføringsformål.
Tredjeparts tjenesteleverandører som arbeider på våre vegne
Vi kan gi dine opplysninger til våre tredjepartsleverandører, agenter underleverandører og andre tilknyttede organisasjoner med det formål å fullføre oppgaver og levere tjenester til deg på vegne av CT(for eksempel å sende deg e-poster).
Når vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører gir vi kun fra oss den personlige informasjonen som er nødvendig for å levere tjenesten og vi vil ha en kontrakt som krever at de holder informasjonen trygg og ikke bruker den til egne markedsføringsformål.
Vær imidlertid oppmerksom på at vi kan overføre dine personlige opplysninger til en tredjepart som en del av et salg av deler eller hele vår virksomhet eller som en del av enhver omstrukturering eller omorganisering av virksomheten.
Tilsvarende kan vi ha plikt til å avsløre eller dele dine personopplysninger for å overholde en juridisk forpliktelse, for å håndheve våre bruksvilkår eller for å beskytte rettigheter, eiendeler eller sikkerheten til våre leverandører og kunder. Vi vil imidlertid ta skritt for å sikre at dine personvernrettigheter fortsatt blir beskyttet.

Hvordan du kan få tilgang til og oppdatere informasjonen din?

Det er viktig for oss at de opplysningene vi har om deg er riktige. Hvis informasjonen vi har (telefonnummer, e-postadresse eller annen informasjon) er feil eller utdatert, vennligst send oss en e-post på webshop@ct-group.com.
Du har rett til å be om en kopi av informasjonen Creative Technology Norway AS har om deg med alle detaljer.

Personprofil

Vi kan analysere dine personlige opplysninger for å opprette en profil av dine interesser og preferanser slik at vi kan kontakte deg med informasjon som er relevant for deg. Vi kan bruke ytterligere informasjon om deg når den er tilgjengelig fra eksterne kilder for å hjelpe oss med å gjøre dette effektivt.

Linker til andre nettsider

Våre nettsider kan inneholde linker til andre nettsteder som drives av andre organisasjoner. Denne personvernerklæringen gjelder bare for våre nettsider, så vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringene på de andre nettstedene du besøker. Vi kan ikke være ansvarlig for personvernreglene og praksisene til andre nettsteder selv om du får tilgang til dem ved hjelp av linker fra våre nettsider.
Hvis du kobles til nettsidene våre fra et tredjeparts nettsted, kan vi ikke være ansvarlig for personvernreglene og praksisene til eierne og operatørene på det tredjeparts nettstedet og anbefaler at du kontrollerer deres retningslinjer.

.

Salgsbetingelser Bright Norway AS
Innledning

Disse betingelsene gjelder bare dersom intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter alle tidligere publiserte salgsbetingelser.

Tilbud

Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning, ellers 30 dager. Bindende kjøpsavtale er inngått når selger bekrefter kjøpers bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgers skriftlige samtykke.

Prisberegning

Alle priser er basert på selgers leverandørpriser, samt valutakurser, tollsatser og avgifter som gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse. Det tas forbehold om eventuelle justeringer av prisene basert på leverandørpris, valutakurs, toll eller avgifter som gjelder på det tidspunkt selger utreder beløpet. Slik justering skal dog ikke foretas etter at kjøpers betaling foreligger. Små valutaendringer medfører ingen prisjustering. Ved bestillinger som beløper seg til under kr 1000,- ekskl. mva. beregnes et ekspedisjonsgebyr på kr 50,-. Eneste unntak er restordre og reservedeler. Alle varer leveres ex works CT Oslo, og evt. fraktkostnader tilkommer med mindre annet er avtalt.

Levering

Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger gitt av selgers leverandør, og selger forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering gir ikke alene kjøper rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning. Hvis kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Selger kan da kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Der hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøpers regning og risiko.

Assuranse

All forsendelse foregår for kjøpers regning og risiko. På skriftlig anmodning kan selger besørge forsendelsen assurert for kjøpers regning.

Salgspant

Selger har pant i den solgte gjenstand (iht. lov om salgspant) som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøper må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold. Det samme gjelder ved utlån og utleie av utstyr.

Montering

Montering, igangsetting og instruksjon inngår ikke i prisen, men kan på anmodning tilbys. Ved montering utenbys belastes også reiseomkostninger, overnatting, diett og reisetid. Nødvendig elektrisk opplegg skal være ordnet av kjøper på forhånd, uten omkostninger for selger.

Reklamasjon

Ved mottagelsen må kjøper kontrollere varen, og reklamere eventuelle feil og mangler innen 8 dager. Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og prøve kjøring, skal skje skriftlig straks mangelen konstateres.

Garanti

Kjøpers reklamasjonsrett omfatter kun skader som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter leveringsdato. Selger forplikter seg til å foreta reparasjon og utskiftning av defekte deler på utstyr som faller inn under reklamasjonsretten, uten materialkostnader for kjøper. I den forbindelse skal transport og reisekostnader dekkes av kjøper. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i utstyret uten selgers samtykke, hvis skade oppstår som en følge av ukyndig eller feil behandling, mangelfullt vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Deler som pakninger, slanger, lamper, enkelte elektroniske komponenter som triacer, triggkort o.l. betraktes som slitedeler, og er helt eller delvis unntatt fra garanti.

Reparasjon

Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøper. Forsendelser til og fra selgers verksted skjer således for kjøpers regning og risiko. Utføres reparasjonsarbeidet hos kjøper, dekker denne reiseomkostninger, overnatting diett og reisetid i tillegg til anvendt arbeidstid. Reklamasjonsretten som gjelder 3 måneder etter utført reparasjon, er begrenset til å omfatte kun den feil som er søkt rettet. Mangler ved det utførte reparasjonsarbeidet må påvises av kjøper. Kan selger tilby reserve apparat i reparasjonstiden, betaler kjøper forsendelse og assuranse, samt leie.

Ansvar

Selger forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner (se også punkt REKLAMASJON). I motsatt tilfelle skal selger gis en rimelig frist for å sette utstyret i foreskreven stand. Selger fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, dersom selger ikke har vist grov uaktsomhet.

Retur

Retur av kjøpt utstyr kan bare foretas med selgers samtykke, og skjer for kjøpers regning og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 90% av salgsverdi for standard lagervare i uåpnet forpakning eller ubrukt stand, eller lavere sats etter selgers vurdering ved åpnet forpakning eller brukt utstyr.
Creative Technology Norway AS.

.

Hva slags informasjon innhenter vi fra deg?

Personopplysningene vi samler inn kan inkludere navn, adresse, e-postadresse, telefon-nummer, arbeidsgiver og din rolle hos denne, IP-adresse og informasjon om hvilken og når en av våre nettsider er besøkt.

Periode for oppbevaring av personopplysninger

Vi gjennomgår oppbevaringsperioden for personlig informasjon med jevne mellomrom.
Dine personlige opplysninger lagres i våre systemer så lenge det er nødvendig for den aktuelle aktiviteten mellom deg og CT eller så lenge det er angitt i en relevant kontrakt du inngår med CT.
Vår standard oppbevaringsperiode for personopplysninger knyttet til kundeforhold er 5 år. Etter dette blir dine personlige data gjort anonyme eller slettet.

Dine valg

Du kan velge om du ønsker å motta informasjon fra oss eller ikke.
Hvis du ikke vil motta nyhetsbrev, kan du avregistrere deg ved å kontakte oss via e-post på webshop@ct-group.com eller ved å bruke linken i nyhetsbrevet.
Vi vil ikke kontakte deg for markedsføringsformål via e-post, telefon eller tekstmelding, med mindre du har gitt ditt forutgående samtykke. Vi vil heller ikke kontakte deg for markedsføringsformål via post hvis du ikke ønsker å bli kontaktet.
Du kan når som helst endre markedsføringsinnstillingene dine ved å kontakte oss via e-post på webshop@ct-group.com.

Forholdsregler for å beskytte tap, misbruk eller endring av informasjonen din

Når du gir Creative Technology Norway AS personlig informasjon, anstrenger vi oss for at den behandles sikkert. All sensitiv informasjon (for eksempel kreditt- eller debetkort detaljer) er kryptert og beskyttet med sikre TLS-tilkoblinger. Når du er på en sikker nettside, vises et hengelås ikon på nettlesere som Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer.
Ikke sensitive opplysninger (for eksempel e-postadressen din) overføres ukryptert over Internett og kan aldri garanteres å være sikker. Som et resultat av dette kan vi ikke garantere sikkerheten til all informasjon du sender til oss og du gjør dette på egen risiko. Uansett gjør vi vårt ytterste for å sikre mottatt informasjon i våre systemer.

Bruk av informasjonskapsler

I likhet med mange andre bedriftsnettsider bruker Creative Technology Norway AS informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil med små biter informasjon. Når du besøkere en nettside spør siden nettleseren din om å få lagre kapselen på maskinen din. Den samler statistiske data om dine surfemønstre, men identifiserer deg ikke som et individ.
For eksempel bruker vi informasjonskapsler for å lagre nasjonalitet. Dette hjelper oss med å forbedre vår nettside og levere en bedre og mer personlig service.
Det er mulig å slå av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Hvis du slår av informasjonskapsler, kan det føre til tap av funksjonalitet når du bruker nettstedene våre.

Overførsel av informasjon utenfor Europa

Alle data som lagres av Creative Technology Norway AS er lagret innenfor EØS-området. Vi overfører ikke data lagret innenfor EØS til andre land uten ditt samtykke.

Revisjon

Vi oppdaterer vår personvernerklæring regelmessig. Sist oppdatert i mai 2018.